Skånhälla Samfällighetsförening


Fågelstensvägen 18 - 266 är en samfällighetsförening. Det innebär kort att alla gemensamma ytor såsom lekplatser och grönytor samt en kvartersgård ägs och förvaltas av alla hushåll tillsammans. 


Samfälligheten består av 122 äganderätter i form av radhus och kedjehus.


I området finns också parkeringsplatser för våra gäster, grönytor med lekplatser och en kvartersgård som renoverades 2019. Den passar bra till många slags sammankomster och fester, exempelvis bokcirkel eller bröllopsfest.


Samfällighet ligger vid Lindomemotet, nära Skånhällaskolan och en 10 minuters promenad från Kungsbackapendeln.


Samfälligheten är uppdelad i två grupper, benämnt SF1 och SF2. 

Alla hushåll ingår i SF1. Dit räknas alla grönytor, gästparkeringar, lekplatser, kabel-TV, kvartersgård, vatten och avloppsledningar och de gator och gångvägar som inte kommunen äger.


De som har garage i länga ingår dessutom i SF2. I SF2 ingår alla radhus samt enplanshusen 226-246. Det finns 6 stycken garagelängor i området.


Varje vår och höst har vi en gemensam städdag då vi tar hand om våra gemensamma grönytor och umgås med grannar och har trevligt. De brukar avslutas med en korvgrillning vid kvartersgården. 

Historia


HSB byggde området som stod klart 1977 då de första medlemmarna flyttade in och en hel del av dem bor fortfarande kvar.Kvartersgården


För att hyra kvartersgården, vänligen kontakta kvartersgårdskommitén på något av följande sätt:


Tel. 0765-778799

E-post: kontakt@kvartersgarden.se


Mer info här.


Styrelsen


Styrelsen består av sex personer som valts på våra årsmöten.

 

För mer information om styrelsen vänligen klicka här.

Anslagstavlan

Inför renovering av samfällighetens norra lekplats

får man nu gärna hämta sand ifrån sandlådorna med gungställningen samt klätterställningen.


Ej den mindre sandlådan närmast motorvägen då den sanden inte skall bytas ut. 


Passa på nu innan Mars då arbetet skall påbörjas.

Kombinerad bandyplan och basketplan

Södra lekplatsen med lekhus, sandlådor m.m.

Norra lekplatsen med gungor, rutchkana m.m.