Styrelsen



Ordförande

Inger van Dijck

Tel: 0707-880119

Mail: ordforande@skanhallasamfallighet.se

Adress: Fågelstensvägen 20

Ledamot

Amy Nyrén

Tel: 0739-539241

Mail: webmaster@skanhallasamfallighet.se

Adress: Fågelstensvägen 184

Sekreterare

Annette Sjöberg

Tel: 0705-948454

Mail: sekreterare@skanhallasamfallighet.se

Adress: Fågelstensvägen 244

Ledamot

Magnus Jifors

Tel: 0760-025128

Mail: ledamot@skanhallasamfallighet.se

Adress: Fågelstensvägen 202

Kassör

Monika Karlsson

Tel: 0704-831809

Mail: kassor@skanhallasamfallighet.se

Adress: Fågelstensvägen 100